MALin vuosikokous ja ministeri K Tiilikaisen näkemyksiä energiapolitiikasta

Päivämäärä: 
21.03.2019 - 17:00

MALin sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 21.3.2019 klo 17.00

Paikka: Radisson Blu Plaza /Takkahuone, Mikonkatu 23, Helsinki (Rautatientorin koilliskulmalla)

Kokous alkaa klo 17.00, minkä jälkeen n. klo 18.30 kuullaan asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen ajankohtaisia näkemyksiä energiapolitiikasta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja sekä useita hallituksen varsinaisen ja varajäsenen paikkoja vapautuu uusille tekijöille. Sinulla on jäsenenä mahdollisuus vaikuttaa!

Tilaisuuteen ehtii vielä, vaikka kokousbuffetia varten ilmoittautumiset on jo toimitettu ravintolalle. Jos sinulla on erikoisruokavalio, ilmoitathan siitä sähköpostilla tiedottaja@mal-liitto.fi

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Puheenjohtajan valinta
4. Sihteerin valinta
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
8. Hallituksen esittämän vuoden 2018 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja yli/alijäämän käytöstä päättäminen
10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2018
11. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman esitteleminen ja hyväksyminen
12. Vuoden 2019 jäsenmaksusta päättäminen
13. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
14. Vuoden 2019 talousarvion esitteleminen ja hyväksyminen
15. Erovuoroisten hallituksen jäsenten valinta kaudeksi 2019-2021 sekä hallituksen varajäsenten valinta kaudeksi 2019-2020
16. Toiminnantarkastajien (1-2) ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodelle 2020
17. Muut mahdolliset asiat
18. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
MALin hallitus