Vuosikokous

Päivämäärä: 
28.04.2016 -
17:00 to 20:00

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika ja paikka: to 28.4.2016 klo 17 TEK Mikon kabinetti 3krs, Ratavartijankatu 2, Helsinki (Itä-Pasila)

Vuosikokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

4. Kokouksen sihteerin valinta

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

7. Hallituksen esittämän vuoden 2015 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja yli/alijäämän käytöstä päättäminen

9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2015

10. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman esitteleminen ja hyväksyminen

11. Vuoden 2016 jäsenmaksusta päättäminen

12. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

13. Vuoden 2016 talousarvion esitteleminen ja hyväksyminen

14. Uusien hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudeksi 2016-2018 sekä hallituksen varajäsenten valinta kaudeksi 2016-2017. Lisäksi valitaan yhden kesken kauden toiminnan lopettaneen hallituksen jäsenen tilalle hallituksen jäsen kaudelle 2016-2017.

15. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja henkilökohtaista varahenkilöä vuodelle 2017

16. Muut mahdolliset asiat

17. Kokouksen päättäminen

 

Kokouksen yhteydessä kuullaan fysiikan yliopistonlehtorin, FT Antti Laurin esitys ilmastonmuutos- ja globalisaatiokoulutuksesta Grönlanniin lukiolaisille.

TERVETULOA!