Kirjoita matematiikasta - kilpailu yläasteikäisille!

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry ja Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL ry järjestävät yhteistyössä liitteen mukaisen kirjoituskilpailun peruskoulun yläasteelle eli koulujen 7 – 9 luokkalaisille.

Toivomme että luokkien oppilailla olisi nyt toukokuun aikana aikaa kirjoittaa 3000 - 4000 merkkiä sähköisen dokumenttiin (MS word/pdf) ja lähettää kirjoitukset 22.5.2015 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@mal-liitto.fi. Aiheet ja palkinnot on kuvattu oheisessa liitteessä.

Opettajan nimi, koulu ja luokka on hyvä laittaa sekä kirjoituksiin että viestin saatetekstiin.

Toivomme aktiivista osanottoa tähän matematiikka-aiheiseen kirjoituskilpailuumme.

Tulemme syksyllä lähestymään myös lukioita saman tyylisellä kirjoituskilpailulla.

terveisin

Puheenjohtajat

Leena Mannilla MAOL ry ja Pirjo Silius-Miettinen MAL ry

Artikkelit: