Jäsenkunta

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon, johon sisältyy korkein arvosana tai vastaavat opinnäytteet matematiikassa, fysiikassa tai tietojenkäsittelytieteessä, sekä henkilö, jonka ulkomailla suorittama tutkinto vastaa Suomessa suoritettua edellä tarkoitettua korkeakoulututkintoa. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jonka työtehtävät vastaavat yhdistyksen jäsenten työtehtäviä. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä vain henkilö, joka kuuluu johonkin TEKin jäsenyhdistykseen.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä edellä tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskeleva henkilö. Tutkintonsa suorittanut opiskelijajäsen voidaan suostumuksensa mukaisesti siirtää vuosijäseneksi ilman eri hakemusta.