MAL-jäsenkyselyn tulokset

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry:n (MAL) jäsenkyselyn tulokset

Kiitos kaikille MAL-jäsenkyselyyn osallistuneille! Jäsenkyselyyn osallistui 521 henkilöä ja kysely lähetettiin 2 864 MALin jäsenelle TEKin jäsenrekisterissä olevan sähköpostiosoitteen mukaan. Vastausaktiivisuus oli 18,2 %. Kyselyn tavoitteena oli saada palautetta MALin toiminnasta ja tiedottamisesta. Vapaamuotoiset vastaukset valottivat niitäkin asioita, mistä emme tällä kertaa kysyneet eli MALin roolista osana TEKiä.  

MALin hallitus käyttää tuloksia toiminnan suunnitteluun kesän jälkeen. Jäsenistö toivoo MALilta nykyistä enemmän ammatillista ja järjestösisältöä, joka nykyisessä yhdistysmallissa ei ole täysin päässyt toteutumaan.

Päätimme muuttaa MAL-lehden julkaisua siten, että se ilmestyy edelleen paperilla kerran vuodessa, mutta muuten verkossa. Päätökseen vaikuttaa TEKin taloudellinen tuki yhdistyksellemme.

Liitteenä on sanallinen yhteenveto tuloksista ja vapaista kommenteista sekä diagrammit.

 

Artikkelit: