Jäsenprofiili

MAL:n "keskiarvojäsen" on 38-vuotias, pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva mies, joka toimii vaativissa asiantuntijatehtävissä suuren teollisuusyrityksen tutkimusosastolla.

Teollisuuden palveluksessa jäsenistä oli vuonna 2005 39 %, palvelualoilla 31 %, valtiolla 23 % ja kunnilla 7 %

Vakituisessa työssä oli 86,2 % ja määräaikaisessa 9,7 %. Osa-aikatyötä teki 1,3 %. Työttömiä oli 1 %.

Vaativissa asiantuntijatehtävissä toimi 37,5 % jäsenistä, asiantuntijatehtävissä 17,8 % ja erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä 14,1 %, näissä yhteensä siis 69.4 %. Keskijohdossa toimi 17,1 %, alemmassa keskijohdossa 5,1 % ja johtotehtävissä 4,6 %. Ylimmässä johdossa oli vain 2,6 % MAL:laisista.

Tutkimus-tai kehittämistehtävissä toimi 23,9 % ja tuotekehityksessä 19 %. ICT-tehtävissä oli 18 %. Projektitoimintaa harjoitti 5,7 % kuten myös myyntiä tai markkinointia.

Ylitöitä tehtiin keskimäärin 3,5 tuntia viikossa, näin ilmoitti 60,5 % jäsenistä.

Naisia oli joka neljäs (25,2 %).

Lapsia MAL-perheeessä on keskimäärin tasan 2, ja 55 % oli perheellisiä.