Vuosikokous ja esitelmä "Tulevaisuuden ennakointi"

Päivämäärä: 
10.03.2015 -
17:00 ... 20:00

Vuosikokous ja esitelmä "Tulevaisuuden ennakointi"

tiistaina 10.3.2015 klo 17.00-20.00

TEK/Tekno-kabinetti, Ratavartijankatu 2, Itä-Pasila, Helsinki

 

Klo 17.00 alkavassa vuosikokouksessa esillä sääntöjen määräämät asiat, esityslista alla.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Kokouksen sihteerin valinta
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Hallituksen esittämän vuoden 2014 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja yli/alijäämän käytöstä päättäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2014
10. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman esitteleminen ja hyväksyminen
11. Vuoden 2015 jäsenmaksusta päättäminen
12. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
13. Vuoden 2015 talousarvion esitteleminen ja hyväksyminen
14. Hallituksen puheenjohtajan ja erovuoroisten hallituksen jäsenten valinta kaudeksi 2015-2017 sekä hallituksen varajäsenten valinta kaudeksi 2015-2016
15. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodelle 2016
16. Muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päättäminen

Liitteenä sivun lopussa toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 

Voiko tulevaisuudelle tehdä jotakin?

 

FM, tohtorikoulutettava Pirjo Silius-Miettinen kertoo tutkittua tietoa tulevaisuuden ennakoimisesta.

 
 
Tulevaisuudentutkimuksen tieteellisyydestä, paradigmoista ja alalla käytettyjen metodien ominaisuuksista on käyty keskustelua kauan.
 
Rakennetun ympäristön tohtoriohjelman opiskelija ja pitkän työuran tehnyt Pirjo Silius-Miettinen tarttuu aiheeseen tulevaisuuteen tunkeutumisen, utopioiden ja dystopioiden sekä polkuriippuvuuden kautta ja tulevaisuudentutkijan etiikkaa käsitellen. Pirjo on suorittanut syksyllä 2014 Turun Yliopiston ja muiden suomalaisten yliopistojen sekä tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemian yhteistyöllä rakennetun kurssin tulevaisuudentutkimuksen perusteista ja yhdistää tähän tietoon pitkän työkokemuksensa kautta tulleita näkemyksiä. Futurismi on arvorationaalinen tieteenala ja tulevaisuudentutkijan etiikka on tästä riippuvaista.
 
 
Tilaisuus on heti yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen.
 
 

Ilmoittaudu 8.3.2015 mennessä.

Ilmoittautuneille pientä iltapalaa.

 

Tervetuloa kaikki TEKin ja MALin jäsenet!

Klo 17-18 pidettävään vuosikokoukseen voivat osallistua vain MALin jäsenet.