Matematiikka on helppoa


(-3)2 = -9 (sic!)

Tätä mieltä oli Liisa Näverin tutkimuksen mukaan 32 prosenttia peruskoulun
yhdeksäsluokkalaisista vuonna 2003. Monivalintakysymyksessä oli tarjolla muitakin vääriä
vaihtoehtoja ja oikein vastasi noin 400 oppilaan näytteestä alle puolet. Vielä 1980-luvulla
oikean vastauksen osasi valita 71 prosenttia silloisesta koejoukosta.

Muut yksinkertaiset, matematiikan perusasioiden osaamista kartoittavat testikysymykset
eivät menneet sen paremmin. Tulos on uskomattoman surkea maalle, joka paistattelee kerta
toisensa jälkeen peruskoululaisten osaamista mittaavan PISA-tutkimuksen kärkipaikoilla.
Tuskaa lisää tietoisuus siitä, että tutkimusten välillä kuluneiden 20 vuoden aikana useat
eri organisaatiot, joukossa TEK ja MAL, ovat tehneet paljon työtä nuorison kiinnostuksen
herättämiseksi matematiikkaan ja luonnontieteisiin.

Henkilökohtaisesti pidän oppimistulosten huononemista kummallisena, koska matematiikka
on mielestäni peruskoulun ja lukion helpoin oppiaine. Näin siksi, että ainakin koulumatematiikan
hallitsemiseksi riittää melko harvojen perusasioiden ymmärtäminen, minkä
lisäksi tarvitsee muistaa ulkoa muutama kaava.

Esimerkiksi trigonometriassa pääsee pitkälle sillä, että ymmärtää yksikköympyrän
olemuksen ja muistaa, että sinikäyrä kulkee origon kautta. Näiden kahden perusasian avulla
pystyy palauttamaan mieleen kaiken tarpeellisen. Lisäksi täytyy olettaa, että pohjalla on
periaatteessa yhtä yksinkertainen perusymmärrys geometriasta ja algebrasta.

Erityisesti muistia matematiikka rasittaa mitättömän vähän. Puhuakseen mitä tahansa
kieltä edes siedettävästi täytyy muistaa ainakin 5000 sanaa ja hallita suurempi määrä kaavoja
kuin matematiikassa. Toisin kuin matematiikassa, kieliopin kaavoja pystyy harvoin edes
johtamaan toinen toisistaan. Lisäksi pitää muistaa epälukuinen määrä poikkeuksia, joita
matematiikassa ei ole ensimmäistäkään.

Pedagoginen kokemukseni on suppea ja koostuu yksittäisille oppilaille annetusta matematiikan
tukiopetuksesta. Rohkenen kuitenkin väittää, että kehnoissa oppimistuloksissa on
ainakin osaksi kysymys siitä, että oppilaille ei ole huomattu kertoa, kuinka yksinkertaista
ja helppoa koulumatematiikka pohjimmiltaan on. Ainakin minun opettamiani ihmisiä on
auttanut eteenpäin tieto siitä, että ollaan tekemisissä varsin tavanomaisella järjellä ymmärrettävissä
olevan asian kanssa.

Matematiikan vaikeutta todistelevaa puhetta kuulee paljon enemmän. Jopa matematiikan
opettajat saattavat kannustaa oppilaitaan ahkeruuteen kertomalla, kuinka vaativasta oppiaineesta
onkaan kysymys. Luulen, että tämä johtaa vääränlaiseen kunnioitukseen matematiikkaa kohtaan. Kun sitä pidetään vaikeana, sitä pelätään ja siihen suhtaudutaan vähän samalla tavalla kuin vanhaan, ankaraan sukulaistätiin, jonka kanssa ei kerta kaikkiaan osata olla luontevasti.

Lopetetaan siis kaikki puhe matematiikan vaikeudesta ja korostetaan sen sijasta matematiikan ylivoimaista selkeyttä kaikkiin muihin oppiaineisiin verrattuna!

Heikki Kauppi
Toiminnanjohtaja
Tekniikan akateemiset TEK

Artikkelit: